اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در تب مربوط به دوره های موسسه را به تفکیک هر دپارتمان ها مشاهده و خریداری نمایید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در تب مربوط به پروفایل دوره های خریداری شده را مشاهده کنید و با انتخاب هر دوره وارد آن شده و آموزش را شروع

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در تب مربوط به وبلاگ میتوانید آخرین اخبار موسسه را مشاهده و نظرات خود را ارسال کنید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در این قسمت می توانید اطلاعات نرم افزار را مشاهده و از راه های برقراری ارتباط با ما اطلاع حاصل کنید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در این بخش می توانید اطلاعات کاربری خود را مشاهده و ویرایش نمایید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

از این قسمت می توانید به صورت حساب های خود و موارد پرداختی ، اقساط و... دسترسی داشته باشید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در این قسمت می توانید برنامه ریزی دوره توسط اساتید را مشاهده نمایید که از این طریق اموزش خود را جلو ببرید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در این قسمت می توانید اعلانیه های ارسال شده توسط موسسه را مشاهده کنید و از اخبار مربوط به دوره ها و کلاس ها اطلاع حاصل کنید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در این قسمت می توانید سوالات خود را از بخش پشتیبانی نرم افزار بپرسید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰

اپلیکیشن آموزش مجازی دانش پژوهان

در تب مربوط به جستجو می توانید دوره های دلخواه خود را جستجو نمایید و پیدا کنید.

mehr application download link
mehr application download link
دانلود مستقیم نسخه ۳.۰.۰